موفقیت نتیجه برنامه ریزی بلند مدت و اقدامات روزانه است

در محل کار سازماندهی کنید!
با این هشت مرحله به اهداف بلند مدت خود برسید و شغل خود را تسریع کنید

موفقیت نتیجه برنامه ریزی بلند مدت و اقدامات روزانه است.
سازماندهی خوب به شما کمک می کند تا زمان خود را کنترل کنید تا بتوانید کارهای مورد نیاز برای رسیدن به اهداف خود را برنامه ریزی و تکمیل کنید.

در اینجا هشت نکته سازمانی وجود دارد که به شما کمک می کند به اهداف بلند مدت خود در محل کار برسید.

 

موفقیت نتیجه برنامه ریزی بلند مدت و اقدامات روزانه است.
موفقیت نتیجه برنامه ریزی بلند مدت و اقدامات روزانه است.

۱. بر موارد مهم تمرکز کنید
اهداف بلند مدت خود را به خود یادآوری کنید و در صورت لزوم آنها را تجدید نظر کنید. اولویت های روزانه را برای رسیدن به اهداف خود تعیین کنید. عکسهای خانواده یا تصاویر الهام بخش خود را در همین نزدیکی نگه دارید.

۲. ایجاد لیست
لیست کارهای روزانه ، هفتگی و ماهانه از کارهای مهم تهیه کنید. اولویت های روزانه خود را در ابتدای هر روز مرور کنید.

۳. زمان خود را به خوبی مدیریت کنید
برای انجام وظایفی که نیاز به تمرکز بیشتری دارند زمان آرام را در محل کار برنامه ریزی کنید. وقتی انرژی شما در بالاترین حد خود قرار دارد ، چالش برانگیزترین کار خود را انجام دهید. صرفه جویی در کار کمتر برای زمان های دیگر. اگر تمایل دارید کارها را به تعویق بیندازید ، روی حس موفقیت که هنگام انجام کار احساس می کنید تمرکز کنید. از زمان رفت و آمد برای برنامه ریزی فعالیتهای روز خود استفاده کنید.

۴. از تقویم ها و برنامه ریزان استفاده کنید
تقویم کاری خود را روزانه بررسی کنید تا فعالیت های خود را مرور کرده و از درگیری جلوگیری کنید. به جای اعتماد به حافظه ، همه تعهدات را با مداد بنویسید. از برنامه ریزی و زمان بندی فرم ها و نرم افزارها برای کمک به ترسیم پروژه های بلند مدت استفاده کنید.

۵. تفویض وظایف
زمانی که وظیفه در سطح تخصص شما نیست وظایف را به دیگران واگذار کنید. ارائه آموزش و بازخورد کافی در مورد پروژه های محوله.

۶. نامه ها و تماس های تلفنی خود را مدیریت کنید
نامه های دریافتی را بر اساس اولویت یا اقدام به دسته بندی کنید. برای نمایش تماس های تلفنی از پست صوتی استفاده کنید.

۷. شلوغی را کاهش دهید
فضای کار خود را پاک کنید. فقط مهمترین موارد و اطلاعات مورد نیاز روزانه را در بالای میز خود نگه دارید. منابع منابع را که به ندرت استفاده می کنید بایگانی کنید. اطلاعات و مطالب تکراری را بیرون بیاورید که به زودی قدیمی خواهند شد. برای رشد روی قفسه های کتاب جای خالی بگذارید.

۸. منظم بمانید
فایلها را بر اساس اولویت سازماندهی کنید و مهمترین آنها را در دسترس بازو قرار دهید. در پایان هر روز ۱۵ دقیقه وقت خود را تمیز کنید و صبح روز بعد ۱۵ دقیقه برای فعالیتهای روز خود برنامه ریزی کنید. موارد یک تا هفت این لیست را مرور کنید.

دیدگاهتان را بنویسید