عزت نفس

عزت نفس نظر شما نسبت به خودتان است. افراد با عزت نفس سالم خود را دوست دارند و برای دستاوردهایشان ارزش قائل هستند. در حالی که همه گاهی اوقات اعتماد به نفس ندارند، افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارند بیشتر اوقات از خود ناراضی یا ناراضی هستند. این را می توان برطرف کرد اما … ادامه

فروش پاشی روانی

فروپاشی عصبی (که به آن فروپاشی روانی نیز گفته می شود) اصطلاحی است که دوره ای از استرس شدید ذهنی یا عاطفی را توصیف می کند. استرس آنقدر زیاد است که فرد قادر به انجام فعالیت های عادی روزمره نیست. اصطلاح “شکست عصبی” یک اصطلاح بالینی نیست. این یک اختلال سلامت روان نیز نیست. در … ادامه